fbpx

ROBOTİK KODLAMA

Özel olarak tasarlanan ve geliştirilen oyuncaklar, oyunlar ve programlar, basit komutlar verilerek kodlamanın öğrenilmesini sağlamaktadır. Kodlama eğitimine erken yaşlarda başlayan çocukların kişisel ve zihinsel olarak daha hızlı gelişim gösterdikleri gözlenebilir.

  • Analitik düşünme ve Problem çözme konusunda farklı çözümleri daha hızlı bir şekilde üretmeyi başarırlar. Bu da çözüm odaklı kişiler olmalarına yardımcı olur.
  • Öngörü becerisi kazanır, Neden-sonuç ilişkisi kurabilme yetisi artar.
  • Zihinsel olarak sağladığı gelişim sayesinde sadece bu alanda değil, eğitim hayatındaki diğer dersleri de anlamaları kolaylaşır
  • Takım çalışması ile birlikte sorumluluk bilinci kazanır, iletişim yönünden de gelişir ve böylece özgüvenleri artar, kendilerini daha iyi ifade edebilirler.